card
Грийн софт
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн авлигын талаарх ойлголт хандлагыг судалжээ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн авлигын талаарх ойлголт хандлагыг судалжээ

Авлигатай тэмцэх газар “Нийгэм улс төрийн боловсрол” ТББ-тай хамтран “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн авлигын талаарх ойлголт, хандлагыг тодорхойлох судалгаа”-г зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
АТГ - Төрийн албан хаагчдын шударга байдал, ёс зүй, бэлэг, шан харамж

АТГ - Төрийн албан хаагчдын шударга байдал, ёс зүй, бэлэг, шан харамж

АТГ - Төрийн албан хаагчдын шударга байдал, ёс зүй, бэлэг, шан харамж

Дэлгэрэнгүй
АТГ - Авлига, ашиг сонирхолын зөрчлийн тухай хуульд хэн хамаарах вэ?

АТГ - Авлига, ашиг сонирхолын зөрчлийн тухай хуульд хэн хамаарах вэ?

АТГ - Авлига, ашиг сонирхолын зөрчлийн тухай хуульд хэн хамаарах вэ?

Дэлгэрэнгүй
АТГ - Авлига, ашиг сонирхолын зөрчил гэж юу вэ?

АТГ - Авлига, ашиг сонирхолын зөрчил гэж юу вэ?

АТГ - Авлига, ашиг сонирхолын зөрчил гэж юу вэ?

Дэлгэрэнгүй