card
batkhishig
БҮТЭЦ ОРОН ТООГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООВ

БҮТЭЦ ОРОН ТООГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООВ

АТГ-ын дарга, тэргүүн комиссар З.Дашдаваагийн УИХ-ын чуулганд хэлсэн үгээс: 

Дэлгэрэнгүй
ЗӨВЛӨМЖ ХҮРГҮҮЛЭВ.

ЗӨВЛӨМЖ ХҮРГҮҮЛЭВ.

Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд оролцох Улс төрийн нам, эсвэл, нэр дэвшигчдэд зөвлөмж хүргүүлэв.

Дэлгэрэнгүй
ХУГАЦАА СУНГАН ШАЛГАГДАЖ БАЙГАА 37 ХЭРГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭВ.

ХУГАЦАА СУНГАН ШАЛГАГДАЖ БАЙГАА 37 ХЭРГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭВ.

ХУГАЦАА СУНГАН ШАЛГАГДАЖ БАЙГАА 37 ХЭРГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭВ.

Дэлгэрэнгүй
МӨРДӨН БАЙЦААЛТЫН ШАТАНД ХОХИРОЛ НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭЛТ

МӨРДӨН БАЙЦААЛТЫН ШАТАНД ХОХИРОЛ НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭЛТ

МӨРДӨН БАЙЦААЛТЫН ШАТАНД ХОХИРОЛ НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭЛТ 2020 оны эхний дөрвөн сарын байдлаар 806 хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулжээ. Эдгээр гэмт хэргийн улмаас 11.8 их наяд төгрөгийн хохирол учирснаас мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад 9.7 их наяд төгрөгийн хөрөнгийг битүүмжлэн хамгаалсан. 18.3 тэрбум төгрөгийн хохирлыг мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлсэн дүн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцууалахад 49 дахин, битүүмжилсэн хөрөнгө 75 дахин өссөн байна.

Дэлгэрэнгүй