card
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн авлигын талаарх ойлголт хандлагыг судалжээ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн авлигын талаарх ойлголт хандлагыг судалжээ

Авлигатай тэмцэх газар “Нийгэм улс төрийн боловсрол” ТББ-тай хамтран “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн авлигын талаарх ойлголт, хандлагыг тодорхойлох судалгаа”-г зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
ТӨХК-ИЙН УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНУУД ХОМ-ИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААС ГАДУУР БАЙНА

ТӨХК-ИЙН УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНУУД ХОМ-ИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААС ГАДУУР БАЙНА

Авлигатай тэмцэх газраас төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн удирдах болон компанийн зарим удирдах албан тушаалтнуудыг ХАСХОМ бүртгүүлэх хуулийн үйлчлэлд хамруулахыг зорьж байна.

Дэлгэрэнгүй