card

“АВЛИГЫГ МЭДЭЭЛЖ ЖИГШ” КЛУБ

Нийгэмд шударга ёс тогтоох олон талын ажил санаачилж иргэдийн идэвхи оролцоог нэмэгдүүлнэ.
Image

БҮТЭЦ ОРОН ТООГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООВ

Image

ЗӨВЛӨМЖ ХҮРГҮҮЛЭВ.

Image

ХУГАЦАА СУНГАН ШАЛГАГДАЖ БАЙГАА 37 ХЭРГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭВ.

Сүүлд нэмэгдсэн

Иргэн та авлига хүнд суртлыг таслан зогсоохын
тулд юу хийхийг хүсч байна вэ?